قرص سیپروفلوکساسین

قرص سیپروفلوکساسین

معرفی قرص سیپروفلوکساسین | موار مصرف ، منع ، عوارض

قرص سیپروفلوکساسین

نکات قابل توصیه به بیمار:
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های سطحی چشم ،به ویژه در زخم های قرنیه مصرف می شود.
مکانیسم: سیپروفلوکساسین از مشتقات -۴ فلوروکینولونها است که از طریق مهار دوباره سازی DNA اثر می کند.
هشدار: مصرف این دارو در کودکان با سن کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.
عوارض: احساس سوزش یا خارش پس از مصرف دارو و نیز قی کردن چشم گزارش شده است.
مصرف: در درمان عفونت های چشم ابتدا هر ۲ ساعت یک قطره در چشم چکانده می شود و پس از کاهش شدت عفونت دفعات مصرف دارو نیز کاهش داده می شود. مصرف دارو را تا ۴۸ ساعت بعد از بهبودی باید ادامه داد.
در درمان زخم های قرنیه در روز اول هر ۱۵ دقیقه به مدت ۶ ساعت دو قطره درچشم چکانده می شود و سپس در طی طول روز هر ۳۰ دقیقه دارو مصرف می شود. در روز دوم هر ساعت ۲ قطره و در روزهای سوم و چهارم هر ۴ ساعت ۲ قطره مصرف می گردد. در صورت نیاز به ادامه درمان در روزهای بعد، فواصل مصرف دارو باید توسط پزشک تعیین شود. حداکثر مدت زمان مصرف این دارو ۲۱ روز است

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*