دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آرتروز استخوانی

چه عواملی که موجب خشکی ستون فقرات می شود خشکی و سفتی کمر باعث دشوار شدن ساده ترین حرکات کمر میشود. در اینجا به متداولترین علل خشکی و سفتی کمر میپردازیم. خشکی و سفتی کمر باعث دشوار شدن ساده ترین حرکات کمر میشود. در اینجا به متداولترین علل خشکی و سفتی کمر <Dryness and tightness of the…
ادامه مطلب ...