دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آزمایش تست عرق

روش‌های برای درمانی هاپیرهیدروزیس (تعریق بیش از حد) تعریق بیش از اندازه می‌تواند افرادی که از این شرایط رنج می‌برند را هنگام دست دادن با دیگران خجالت زده کند و در شرایطی که دلیلی برای تعریق وجود ندارد می‌تواند موجب خیس شدن لباس‌های آن‌ها شود.
ادامه مطلب ...