دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آشنایی با ماساژ آروماتراپی

تاثیر آروماتراپی در کاهش تاثیرات ام اس ورزش، دعا، نماز و سایر گزینه های طبی مکمل و حاشیه به صورت جداگانه یا همراه هم بعضی از گونه های طب مکمل و حاشیه شامل فعالیتهایی است که می توانید به تنهایی  یا به صورت گروهی انجام دهید. به عنوان مثال، به این فعالیتها توجه فرمایید.
ادامه مطلب ...