۶ اصل اساسی پیلاتس

بهمن ۴, ۱۳۹۶ admin 0

اصول پیلاتس: مرکز گیری، تمرکز، کنترل، دقت، نفس و جریان برای بسیاری این شش اصل، پایه و اساس روش پیلاتس برای تمرین است. کاربرد آنها […]