دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آمپول استروئید آنالبولیک

Anabolic steroids concept استروئیدهای آنابولیک می‌توانند اثرات زیانبار بسیار جدی بر روی کبد اعمال کنند. این مطلب خصوصاً در مورد استروئیدهای خوراکی صادق است و به‌نظر می‌رسد استروئیدهای تزریقی اثرات کمتری بر روی کبد داشته باشند. استروئیدهای آنابولیک  مربوط به هورمون های جنسی…
ادامه مطلب ...