دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آنتی بیوتیک چیست

درباره مدت زمان ایده‌آل مصرف آنتی بیوتیک‌ها تاکنون تحقیقات اندکی انجام شده و نیاز به مطالعات بیشتری است و نتیجه مصرف آنتی بیوتیک از فردی به فرد دیگر متفاوت است؛ همچنین بستگی به این موضوع دارد که بیماران در گذشته چه آنتی‌بیوتیک‌هایی استفاده کرده باشند.
ادامه مطلب ...