دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آنتی کولینرژیک و ضد اسپاسم

داروهایی نظیر آنتی هیستامین ها، داروهای ضد افسردگی یا بعضی از آرام بخش ها، خواص آنتی کولینرژیک دارند، همچنین با توجه به این که دارو های با خواص آنتی کولینرژیکی بسیار متنوع و گسترده هستند.
ادامه مطلب ...