دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آنژین قلبی یا درد قلبی

درد واقعی قلب را بشناسید! بیماری قلبی از جمله بیماری هایی است که به دلیل شیوه اشتباه زندگی، مصرف غذاهای پرچرب و کم تحرکی در حال افزایش است. این موضوع را می توان با مراجعه به سی سی یو بخش بیمارستان ها پی برد. آشنایی با بیماری قلبی می تواند جامعه را در برابر این مشکل توانمند سازد. چندی پیش مطلبی…
ادامه مطلب ...