مضرات خوردن نان سوخته

مضرات خوردن نان سوخته

مرداد ۲۰, ۱۳۹۶ admin 0

پرهیز از مصرف نانهای سوخته به دلیل ماده سمی به نام آکریل مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: سوء […]