دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آیا زایمان طبیعی ترسناک و خطرناک است

بخشی از موفقیت این شیوه جدید مربوط به پزشک و بیمارستان است، اما خود بیمار هم در داشتن درد کمتر یا انجام موفقیت آمیز زایمان بدون درد، نقش موثری دارد. اگر فرد از قبل روی تمرکزش کار کرده باشد و بتواند روی ضربان قلبش هم کنترل لازم را داشته باشد،
ادامه مطلب ...