دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

آیا صورت من نامتقارن است

درباره تقارن صورت و روش درمان آن بدانید عدم تقارن صورت چه زمانی رخ می دهد؟ گاهی می بینیم که بعضی از افراد صورت متقارن یا متعادلی ندارند و اجزای صورت در حالت قرینه قرار ندارند. البته می توان گفت همه ی افراد تا حدودی درجه ای از این نامتقارنی صورت را دارا هستند ولی بسته به شدت آن قابل مشاهده یا غیر…
ادامه مطلب ...