دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

از بین بردن چربی شکم

تحقیقات نشان می دھند که عدم تعادل در باکتری ھای روده می تواند به کاھش حرکات روده و پف کردن شکم منجر شود. اما ماست که حاوی باکتری ھای زنده مفید پروبیوتیک است، می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند
ادامه مطلب ...