دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

اسپرم با با گیاه خرنوب تقویت کنید

خرنوب میوه درختی با همین نام (درخت خرنوب) است که از ۴۰۰۰ سال پیش در یونان باستان بعنوان شیرین کننده غذا و شیرینی جات و دارو استفاده می شود. خواستگاه این گیاه سواحل یونان، ایتالیا و ترکیه می باشد.
ادامه مطلب ...