دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

اطلاعات مهم در مورد آواستین

تاثیر داروی آواستین در درمان سرطان تخمدان بسیار پیش آمده که محققین در حین درمان یک بیماری به وجود بیماری دیگری پی ببرند و یا روشی جدید را برای درمان سایر بیماری ها کشف کنند! آواستین نیز مصداقی بر این گفته است؛ به تازگی دانشمندان موفق به کشف روشی جدید با استفاده از داروی آواستین برای درمان…
ادامه مطلب ...