دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

انحراف چشم مادرزادی

انحراف چشم ، استرابیسم یا لوچی چیست؟ لوچی یا استرابیسم به هر انحرافی که در چشم ایجاد شود می گویند. تعریف دقیقی که می توان از انحراف چشم بیان کرد این است که به علت عدم هماهنگی عضلات چشم در حرکت کردن یا ناتوانی در تمرکز کردن بین دو چشم را گویند که موجب غیر همسو شدن چشم ها می گردد.
ادامه مطلب ...