دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

انواع التهاب لوزه

عفونت لوزه و روش های درمانی آن محافظت های بعد از عفونت لوزه عفونت لوزه به چه دلیلی رخ می دهد؟ لوزه ها را می توان از جمله اولین خطوط دفاعی بدن برشمرد. لوزه ها شامل غددی ریز در اطراف گلو می باشند که مانع از ورود ارگانیسم های بیماری زا و سایر عوامل ناشناس از راه گلو به بدن می شوند. لوزه ها از دسته…
ادامه مطلب ...