دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

با خودم حرف میزنم

گاهی با خودتان حرف برنید اگر با خودتان حرف می زنید ، بخوانید! شما اگر ببینید گاهی دوست یا همکارتان با خودش حرف می‌زند، چه برداشتی از او پیدا می‌کنید؟حتما پیش خودتان فکر می‌کنید که او یک اختلال روانی، دست‌کم به صورت خفیف دارد. آدم سالم که با خودش حرف نمی‌زند!
ادامه مطلب ...