دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

بدنسازی برای کمر درد و دیسک

هر درد کمری می‌تواند تمرینات ورزشی شما را تحت تاثیر خود قرار دهد اما هر پزشک، متخصص طب فیزیکی یا مربی ممکن است به شما بگوید که انجام تمرینات ورزشی برای کمر درد مفید است و می‌تواند درد آن را کاهش دهد.
ادامه مطلب ...