دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

بهترین اندازه دور کمر

عوامل خارجی اگر اثر بزرگتری نداشته باشند، می توانند اثری برابر با عوامل کنترل شده در افزایش اندازه دور کمر شما داشته باشند. اگر همسر شما چاق باشد، احتمال این که شما نیز چاق شوید ۳۷ درصد افزایش می یابد.
ادامه مطلب ...