دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

detrol lax آنتی کولینرژیک

داروهایی نظیر آنتی هیستامین ها، داروهای ضد افسردگی یا بعضی از آرام بخش ها، خواص آنتی کولینرژیک دارند، همچنین با توجه به این که دارو های با خواص آنتی کولینرژیکی بسیار متنوع و گسترده هستند.
ادامه مطلب ...